<b><i>ĐỘT PHÁ</i></b><span style="text-transform: lowercase;"> giới hạn</span>

Xin chào, tôi là Trần Xuân Trường
một Product Designer.

Tôi là một Giám đốc Công nghệ / Giám đốc Kỹ thuật (CTO) với hơn 5 năm kinh nghiệm tại các công ty khởi nghiệp và hơn 10 năm làm việc tại vị trí quản lý của các Tập đoàn lớn, đồng thời cũng là một full-stack developer với trên 12 năm kinh nghiệm trong việc thiết kế hệ thống, phát triển sản phẩm, triển khai các giải pháp công nghệ. Trải nghiệm người dùng và bảo mật ứng dụng là những điều tôi quan tâm nhất.

travis tran's profile image